Priebežná štatistika 7. ročníka Tisícovky (rok 2016)