Pravidlá pre rok 2014

1. Pre koho je CS10000 alias Česko-Slovenská Tisícovka?

Tisícovka je určená nielen skúseným "stovkárom", teda vyznávačom diaľkových pochodov (diaľkoplazom), ale tiež turistom, bežcom a širokej športovej verejnosti. Prejsť 10 stokilometrových pochodov za 365 dní si vyžaduje dobrú kondíciu a prípravu. Tisícovka nie je v žiadnom prípade výzvou pre prekonávanie vlastných schopností a hraníc.

2. Čo je cieľom Tisícovky?

Jej hlavným poslaním je snaha o širšie spropagovanie diaľkových pochodov v ČR/SR a zvýšenie záujmu verejnosti o túto síce náročnú, ale určite nezabudnuteľnú formu zážitkov.

3. Ako sa registrovať?

Podmienkou členstva v CS-1000 je úspešné absolvovanie aspoň jedného 100-km pochodu z aktuálneho ročníka Tisícovky a zaplatenie ročného členského poplatku. Viac informácií nájdete na stránke "Registrácia".

4. Čo nasleduje po registrácii?

Po registrácii je "akcionár" zaradený do štatistík CS-1000 a priebežne sa mu zapisujú absolvované akcie Tisícovky, vrátane žolíkov a bonusov podľa aktuálneho ročníka.

Zároveň sa stáva členom komunity s názvom:

Hell’s Brotherhood alias Bratstvo pekelníkov

Spontánny preklad do češtiny: Hejno Blbců :-)

Spontánny preklad do slovenčiny: Hujerova Banda :-)

Ak akcionár pred vstupom do Tisícovky absolvoval niektoré súťažné akcie, tieto sa mu po registrácii spätne započítajú, avšak vždy len v rámci aktuálneho ročníka, t.j. za daný kalendárny rok.

5. Hlavné súťažné kategórie

V rámci komunity existuje nasledovná štruktúra členov Tisícovky:

1) Akcionár: absolvoval 1 až 4 akcie

2) Manipulátor: absolvoval 5 - 9 akcií

- získa diplom s uvedením zoznamu akcií, ktoré v rámci aktuálneho ročníka absolvoval

3) Levelmajster: absolvoval 10 a viac akcií

- získa diplom podľa dosiahnutej úrovne obtiažnosti (BASIC, PROFI, TOTAL)

- zapíše sa do "SIENE SLÁVY"

- má právo si dať zapísať do občianskeho preukazu titul "Diaľkoplazecký Titán" :-)

Ocenenia a diplomy sú zasielané členom Tisícovky vždy po ukončení aktuálneho ročníka (spravidla do konca kalendárneho roka). Ocenenia pre Levelmajstrov sú zasielané priebežne, po splnení určitej úrovne obtiažnosti.

6. Ostatné súťažné kategórie

Okrem hlavnej súťaže o zvládnutie 10-tich stokilometrových pochodov a získanie titulu "Diaľkoplazecký Titán" bude odmenený v každom ročníku najlepší jednotlivec v nasledujúcich kategóriách:

A) Najrýchlejší čas dosiahnutý na najťažšom pochode [ index = dĺžka + (prevýšenie / 100) ]

B) Najdlhší čas dosiahnutý na akcii (dĺžka trasy max. 125 km)

C) Najstarší akcionár

D) Najmladší akcionár

E) Najlepšia žena

F) Nováčik roka