Rok 2015 - VI. ročník

Konečné výsledky hlasovania o zložení 6. ročníka Česko-Slovenskej Tisícovky

100% spočítané bodové hodnoty hlasovania všetkých respondentov

Celkový počet hlasujúcich: 172