Hlasovanie

HLASOVANIE O ZLOŽENÍ 7. ROČNÍKA TISÍCOVKY

DIAĽKOPLAZECKÉHO DESAŤBOJA NA ROK 2016 JE UKONČENÉ

Hlasovať ste mohli vyplnením online Dotazníka (info v texte nižšie) od 31.12.2015 do 31.1.2016.

 

VŠEOBECNE O HLASOVANÍ

„Tisícovka“ nie je projektom statickým, ale dynamickým. Každý ročník môže byť jedna alebo viacero akcií nahradených inými, to platí aj pre „žolíkové“ akcie. Akcionári môžu svoje návrhy na zaradenie nových akcií zasielať v priebehu roka organizátorom. Pred koncom aktuálneho roka bude na tejto webstránke otvorené hlasovanie o zložení ďalšieho ročníka.

 

Princípy pri hlasovaní a zostavovaní nového ročníka Tisícovky

A) 10 pevných akcií tvoriacich hlavnú súťaž tzv. "diaľkoplazecký desaťboj" s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov

B) 5 žolíkových akcií, ktorými je možné nahradiť pevné akcie.

- 3 akcie budú zvolené hlasovaním, sem môžu byť zaradené aj tzv. bonusové akcie (napr. preteky dvojíc)

- 2 akcie budú vybrané zo zvyšných pevných akcií, ktoré sa nedostali do hlavnej súťaže desaťboja

C) zachovať vyrovnaný pomer českých a slovenských akcií 50 : 50

 

Postup a pravidlá hlasovania:

1) Hlasovanie zložení 7. ročníka (rok 2016) prebiehalo od 31.12.2015 do 31.1.2016 (24:00 hod.)

2) Hlasovať ste mohli vyplnením on-line ANKETY

3) Hlasovanie je rozdelené na 2 časti:

A) Hlasovanie o zložení V. ročníka TisícovkyMáte k dispozícii 10 hlasov, ktoré môžete prideliť maximálne 10 akciám tak, že do kontaktného formulára napíšete poradové číslo akcie, ktorej dávate svoj hlas, pričom 1 akcii môžete prideliť maximálne 1 hlas.

B) Hlasovanie o žolíkoch a bonusových akciáchMáte k dispozícii 3 hlasy, ktoré môžete prideliť maximálne 3 akciám tak, že do kontaktného formulára napíšete poradové číslo akcie, ktorej dávate svoj hlas, pričom 1 akcii môžete prideliť len 1 hlas.

6) Bodové hodnoty hlasov

Vaše hlasy majú bodovú hodnotu podľa Vašej pozície v Tisícovke. Toto pravidlo je založené na princípe, aby vplyv na hlasovanie a zloženie ďalšieho ročníka rástol s pozíciou akcionára v Tisícovke a s tým spojenými skúsenosťami a znalosťami akcií.

SYSTÉM HLASOVANIA A BODOVÉ HODNOTY HLASOV

Vaša pozícia v Tisícovke Počet hlasov Hodnota 1 hlasu Hodnota 10 hlasov
1 Levelmajster 10 10 100
2 Manipulátor 10 5 50
3 Akcionár 10 3 30
4 Nie som členom Tisícovky 10 1 10

 

PRÍKLAD 1

Ste Levelmajster: Hlasujete za 10 akcií, Vaše hlasy majú spolu hodnotu 10 x 10 = 100 bodov.

Ak sa rozhodnete hlasovať len pre 8 akcií, celková hodnota Vašich hlasov bude 80 bodov.

PRÍKLAD 2

Ste Manipulátor: Hlasujete za 10 akcií, Vaše hlasy majú spolu hodnotu 10 x 5 = 50 bodov.

Ak sa rozhodnete hlasovať len pre 5 akcií, celková hodnota Vašich hlasov bude 25 bodov.

PRÍKLAD 3

Ste Akcionár: Hlasujete za 10 akcií, Vaše hlasy majú spolu hodnotu 10 x 3 = 30 bodov.

Ak sa rozhodnete hlasovať len pre 7 akcií, celková hodnota Vašich hlasov bude 21 bodov.

PRÍKLAD 4:

Nie ste členom Tisícovky: Hlasujete za 10 akcií, Vaše hlasy majú spolu hodnotu 10 x 1 = 10 bodov.

Ak sa rozhodnete hlasovať len pre 3 akcie, celková hodnota Vašich hlasov bude 3 body.

 

Preto odporúčame využiť všetkých 10 hlasov, čím najviac ovplyvníte celkový výsledok hlasovania!

Viac o štruktúre akcionárov v Tisícovke nájdete TU (Hlavné súťažné kategórie).