Zmeny v Tisícovke

Vážení priatelia,

web Tisícovky má "nový kabát". Nezmenil sa však len dizajn stránok, ale prišlo aj k sprehľadneniu informácií na webe, pribudli niektoré novinky (SIEŇ SLÁVY) a zmenila sa štruktúra štatistík.

Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na zavedenie ročného členského poplatku platného od IV. ročníka t.j. od 1.1.2013.

Dôvodom na zavedenie ročného poplatku bola najmä skutočnosť, že súčasné fungovanie na "jednorazovom doživotnom" členskom poplatku nebolo ekonomicky únosné a nepokrývalo náklady na fungovanie projektu.

Chceme Tisícovku urobiť zaujímavejšou. Zavádzame nový systém odmien platný od IV. ročníka pre registrovaných členov za dosiahnuté výkony (viac na stránke "Pravidlá / Hlavné súťažné kategórie a Ostatné súťažné kategórie").

Chceme, aby ocenenie za svoju snahu nezískala len úzka skupina akcionárov s najvyšším počtom zvládnutých pochodov.

Veríme, že tieto zmeny prispejú ku skvalitneniu "diaľkoplazeckého desaťboja" a prinesú celkové oživenie súťažného diaľkoplazenia.

Viacerí aktívni členovia Tisícovky a jej sympatizanti v rokoch 2011 a 2012 zorganizovali svoje vlastné akcie (Kysucká stovka, Ponitrianska stovka, Pradědova stovka, 100 km Javorníkmi, Bánovská stovka, Letecká stovka) a tým veľkým dielom prispeli k rozvoju a propagácii diaľkovej turistiky na Slovensku a v Českej republike, za čo im od nás patrí poďakovanie.

Chceme sa tiež poďakovať členom Tisícovky za podporu a popriať im pevné zdravie.

Diaľkoplazeniu zdar!