Požiadavky na kvalifikačné preteky UTMB 2012

Keďže sa v poslednom roku u nás objavili nové zaujímavé akcie (Kysucká a Ponitrianska 100), ktoré bez problémov svojou obtiažnosťou spĺňajú základné požiadavky na kvalifikačné preteky jedného z najťažších horských ultramaratónov Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), prinášam v tomto príspevku preklad oficiálnych pravidiel pre kvalifikačné preteky ako aj postup ako pripraviť žiadosť o zaradenie akcie do kvalifikačného preteku UTMB. (AJ originál textu je k dispozícii TU.)

 

Ultra Trail du Mont Blanc - postup pri žiadosti o akreditáciu kvalifikačného preteku

Len traily môžu byť kvalifikačnými pretekmi. Trail je definovaný ako oficiálny peší pretek, v jednej alebo viacerých etapách, naprieč krajinou, v takmer autonómii, vrátane výrazného prevýšenia a pre ktorý je zverejnené oficiálne poradie. Cestné preteky, triatlony, multišportové akcie, orientačné preteky nie sú kvalifikačnými pretekmi pre UTMB.

Určité nefrancúzske preteky môžu byť uznané za rovnocenné organizáciou ako traily. Organizácia The North Face UTMB je jediným rozhodcom pre rozhodovanie o tejto ekvivalencii.

Principiálne kritériá na stanovenie tohto zoznamu kvalifikačných pretekov pre UTMB 2012 sú vzdialenosťprevýšenie.

Pre preteky na jednu etapu sa hodnotí celková obtiažnosť sčítaním vzdialenosti v km a stotinou prevýšenia vyjadrenou v metroch. Napríklad odhad obtiažnosti pre pretek dlhý 65 km s prevýšením 3,500 m je: 65 + (3,500/100) = 100.

Pretek nemôže byť kvalifikačným ak jeho obtiažnosť je nižšia ako 65.

Pretek s obtiažnosťou vyššou ako 65 ale nepredstavujúcim výrazné prevýšenie a/alebo s nedostatočnou technickou náročnosťou nemôže byť kvalifikačným.

Všeobecným pravidlom je:

preteky za 1 bod majú obtiažnosť medzi 65 a 89

preteky za 2 body majú obtiažnosť 90 (vrátane) až 129

preteky za 3 body majú obtiažnosť 130 (vrátane) až 179

preteky za 4 body majú obtiažnosť viac ako 179.

Ostatné kritériá akými sú charakter terénu a úroveň autonómie boli zohľadnené výberovou komisiou pre Ultra-Trail ktorá najmä bude schopná rozhodnúť zredukovať počet bodov daných za preteky majúce príliž vysoký pomer asfaltových ciest a/alebo počet občerstvovacích staníc takže už nie sú považované za takmer-autonómne.

Viac-etapové preteky sú posudzované samostatne, s dodatočnými kritériami ktorými sú počet etáp, vzdialenosť a priemerné prevýšenie najdlhšej etapy.

Upozornenie: nie je možné sa zaregistrovať na UTMB, CCC alebo TDS 2012 odkázaním sa na pretek ktorý nie je uvedený zozname kvalifikačných pretekov. Preto všetky požiadavky pre akreditáciu pretekov ako kvalifikačných pretekov pre Ultra-Trail 2012 nám musia byť zaslané PRED otvorením zápisu pre rok 2012. (tj. pred 16.12.2011).

Tento zoznam by mal obsahovať tieto náležitosti:

1) žiadame Vás o zaslanie Vašich požiadaviek výhradne e-mailom na info@autmb.com, s poskytnutím nasledovných informácií:
· názov preteku
· krajina
· dátum preteku
· vzdialenosť
· prevýšenie
· najlepší dosiahnutý čas
· počet občerstvovacích staníc
· internetová adresa
· emailová adresa organizátora

Upozornenie: nebudeme posudzovať nekompletné požiadavky

2) S ohľadom na uvedené informácie by sme mali vedieť rozhodnúť:
· či je pretek môže byť alebo nemôže byť kvalifikačným pretekom

alebo vykonáme detailnejšie preskúmanie oslovením organizátora a o výsledku rozhodneme po doplnení dodatočných informácií.